Bli medlem

hELT KOSTNADSFRITT

BLI MEDLEM HELT KOSTNADSFRITT - AV UNGA FÖR UNGA

Bulltofta SIF, 802524-5112 är en egen juridisk person. Vi  har egna försäkringar och regler som är förankrade med Skolidrottsförbundet i Skåne. Föreningen styrs helt av unga i åldrarna 12–16 tillsammans med en vuxen.

För att kunna delta i aktiviteter krävs medlemskap i Bulltofta SIF. Personuppgifterna kommer att användas till vårt medlemsregister i IdrottOnline. IdrottOnline är plattformen RF skapat för att underlätta administrationen av föreningen. Alla personuppgifter kommer att vara skyddade enligt GDPR på IdrottOnline. Medlemskapet i Bulltofta SIF är HELT kostnadsfritt.

GDPR

För att kunna bedriva vår förening på bästa sätt behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Bulltofta idrottsförening behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter samt kommunicera med medlemmarna t.ex. inbjudningar till disco, talangjakt, aktiviteter, evenemang eller utflykter samt information till vårdnadshavare m.m. För mer information kring hantering av personuppgifter kan ni besöka vår hemsida eller kontakta oss på bulltofta.if@gmail.com


Genom undertecknade medlemsansökan bekräftas att jag som målsman tagit del av information gällande hur mitt barns personuppgifter kommer att hanteras av Bulltofta SIF.

 
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
-