Bli medlem

hELT KOSTNADSFRITT

BLI MEDLEM HELT KOSTNADSFRITT - AV UNGA FÖR UNGA

Bulltofta idrottsförening är en egen juridisk person. Vi  har egna försäkringar och regler som är förankrade med Skolidrottsförbundet i Skåne. Föreningen styrs helt av barn och unga i åldrarna 11–16 tillsammans med en vuxen, Ali Salah.

För att kunna delta i aktiviteter krävs medlemskap i Bulltofta idrottsförening. Personuppgifterna kommer att användas till vårt medlemsregister i IdrottOnline. IdrottOnline är plattformen RF skapat för att underlätta administrationen av föreningen. Alla personuppgifter kommer att vara skyddade enligt GDPR på IdrottOnline. Medlemskapet i Bulltofta idrottsförening är HELTkostnadsfritt.

GDPR

För att kunna bedriva vår förening på bästa sätt behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Bulltofta idrottsförening behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter samt kommunicera med medlemmarna t.ex. inbjudningar till disco, talangjakt, aktiviteter, evenemang eller utflykter samt information till vårdnadshavare m.m. För mer information kring hantering av personuppgifter kan ni besöka vår hemsida eller kontakta oss på bulltofta.if@gmail.com


Genom undertecknade medlemsansökan bekräftas att jag som målsman tagit del av information gällande hur mitt barns personuppgifter kommer att hanteras av Bulltofta idrottsförening.